Solfångare som tål att visas upp!

Online-bilder från vår egen referensanläggning

 

 

Mätvärdena i ovan grafiska bild kommer från reglercentralen UVR1611 mätvärden och samlas ihop av en BL-NET.
Denna enhet är kopplad till det lokala nätverket via en sk Dreamplug, dvs en liten fiffig och energisnål Linux-
programerad dator, ser till att bilden uppdateras varje minut.
Dreamplug
Solvärmen laddas in i två nivåer i tanken, Energi och Effekt redovisas för respektive nivå. Ackumulerad inladdad energi
nollställs och förs över månadsvis till Excel
graferna som finns här.