index

 

 

 

 

SOLRÄNNAN och SOLFLÄKTEN

Från tillverkaren: Vi på Solrännan AB har under de senaste åren utvecklat en helt ny typ av solfångare för både varmvatten (Solrännan) och för varmluft (Solfläkten), vilka nu serieproduceras i Sverige.

Den patenterade Solrännan kan användas för både varmvatten och varmluft.

Fördelen med Solrännan jämfört med konventionella solfångare såsom plana solfångare och vakuumsolfångare, är att den inte behöver trycksättas. Det innebär att värmetålig slang kan användas istället för dyra kopparledningar till matning/retur. Då Solrännorna, tack vare konstruktionen, eliminerar risken för luftfickor - finns heller inget behov av trycksättning för den saken skull. Istället används öppet expansionskärl. Eventuell kokning innebär således ingen risk eftersom värmebäraren kan expandera i det öppna expansionskärlet och lufta ”kokningsbubblorna”.

Vid användande av Solrännor blir totalkostnaden för en solfångarinstallation betydligt billigare och enklare, jämfört med konventionella solfångarinstallationer. Varken rörmokare eller elektriker behövs.

Solrännan påminner till formen om en Toblerone - en långsträckt likbent triangel. Längden är 2 meter, öppningssidan 9 cm och de båda övriga sidorna är vardera 8 cm. Vikten är 1,8 kg. Tack vare den triangelformade profilen erhåller Solrännan alltid optimal solvinkel vare sig den monteras mot en vägg eller läggs på ett plan. Bäst är dock att fästa dem mot vägg. Solrännorna kopplas enkelt och snabbt till önskad effekt genom seriekoppling medelst ”hona”/”hane” i vardera ände på Solrännorna. Installationen tar endast ett fåtal timmar.

Solrännans konstruktion består av en triangelformad ytterprofil av väderbeständig aluminium med isolerade och spegelreflekterande innerväggar. Genom profilen löper ett aluminiumrör belagt med en så kallad superselektiv absorbationsyta (mycket effektivare än en svärtad yta). Röret ligger med en distans till Solrännans botten och belyses därför runt om tack vare de reflekterande innerväggarna. Bland annat detta gör Solrännan till marknadens mest prisvärda solfångare. Då konstruktionen innebär att det endast sker en värmeväxling, är Solrännan unikt snabb på att ”svara” mot solinstrålning. Solen behöver endast titta fram en kort stund för att Solrännan skall börja leverera varmvatten. Således blir utbytet vid ”växlande molnighet” mycket bättre för Solrännan jämfört med övriga solfångare på marknaden. Konventionella solfångare har minst två värmeväxlingar.

Alumiumröret har en kavitationsbeständighet motsvarande 4 på en 5-gradig skala, vilket möjliggör till exempel billig och enkel uppvärmning av badtunna/pool - poolvattnet körs direkt genom Solrännorna, då aluminiumröret är tillräckligt tåligt mot bland annat klor och salt.

Effekten för Solrännan är ca. 75-65 Watt vid sol, en omgivningstemperatur på > 15 grader och värmebärartemperatur upp till 55-60 grader. Vid värmebärartemperatur < 35 är effekten ca. 100 Watt. För pooluppvärmning används 1,5 - 2 Solrännor/kvm poolyta.

Priset för Solrännan är 349 kr.

Solfläkten 

Om behovet endast är varmluft, rekommenderas Solfläkten varmt. Den skiljer sig markant från övriga så kallade luftsolfångare på marknaden; Solfläkten cirkulerar inomhusluften istället för att ta in utomhusluft. (Att ta in utomhusluft ökar risken för fukt-/mögelskador.) Verkningsgraden för Solfläkten är mer än dubbelt så hög/kvm jämfört med den bästa av förkommande luftsolfångare, och den kostar hälften så mycket.

Solfläkten ger dessutom värmetillskott även vid mulet/kallt väder tack vare ”superabsorbatorn” i enheten. Den har en absorbationskoefficient på > 95% och en emissivitet på < 5 %, samt absorberar både direkt/indirekt IR-/UV-strålning. Luftflödet från Solfläkten är > 120 kbm/timme och värmeökningen kan bli långt över 50 grader. Med till exempel en utomhustemperatur på runt -15 grader och vintersol, ger Solfläkten en temperaturökning på > 20 grader; det vill säga att om inomhustemperaturen är 15 grader erhålls > 35 grader i returluften. Driftskostnaden för Solfläkten är ca. 5 öre/timme(!) Solfläkten drivs med en mycket driftsäker, tålig och stark 12 voltsfläkt. Från den förhållandevis lilla fläkten som placeras inom-/utomhus, går två luftledningar (40 mm) till solfångarenhetens nedre vänstra och högra hörn - den varma returluften kommer ut uppe till vänster/höger via likaså 40 mm:s luftledningar och tas in exempelvis genom befintligt ventilationshål. Med fläkten placerad utomhus, i en liten fläktlåda, tas inomhusluften via en 125 mm:s luftledning. Ledningens insug placeras i exempelvis ventilationshålet. Fläkten och solfångarenheten är separata, vilket ger optimal flexibilitet. Solfläkten används med fördel till uppvärmning av källare, boendemiljöer, fritidshus, hus-/villavagnar, båtar, verkstadslokaler med mera.

Solfläkten har måtten 140 cm (h) x 90 cm (b) x 6 cm (d). Vikt 9 kg. På baksidan av Solfläkten finns färdiga stag för upphängning. Priset för Solfläkten - inklusive termostat, adapter, fläktlåda och fläkt - är 4.495 kr.


Till Produkter
© Web Design by Flipside Digital
© Allt text- och bildinnehåll tillhör Solfångaren i Viby